โลโก้แม่เหล็ก


ตัวอย่างโลโก้แม่เหล็กคณะกรรมาธิการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎรสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยNITs NIDAGSPA NIDAสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ป้ายเสียบกระเป๋า
GSPA NIDA โลหะพวงกุญแจหนังแท้รามตำรวจภูธรภาค 8CIP & IT COURTราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก
แพทย์ แห่งประเทศไทย