ผ้าตัดเสื้อเชิ้ต

ตัวอย่างผ้าตัดเสื้อเชิ้ต


   แบบที่ 1     

   แบบที่ 2     

   แบบที่ 3         แบบที่ 4      

   แบบที่ 5      

   แบบที่ 6         แบบที่ 7      

   แบบที่ 8      

   แบบที่ 9         แบบที่ 10      

   แบบที่ 11